MONUMENTAL

 

De 3D MONUMENTAL BLOB ART van Miriam Slaats is vrijzinnig en spreekt een saillante vormentaal. De BLOB communiceert een herinnering aan de oeroude oliebronnen. Herkenbaar in haar spontaniteit weet Slaats met deze liquid art de zintuigen van de toeschouwer te beroeren. Het is de koestering van het vloeibare goud, gemodificeerd tot beelden die een diepe eeuwigheidswaarde in zich dragen. ‘Deze kostbare grondstof verdient respect’ aldus Slaats en het is dan ook een ‘must’ om deze te laten voortleven in de kracht van de eigen gedaante. Op hoog industrieel niveau ontwikkelt ze haar objecten. Arbeid in zijn puurste vorm. Slaats spiegelt met haar conceptuele kunst het tijdperk van de huidige wereld. Haar visie omarmt de schoonheid van het toeval. Een groot goed, waar heden ten dagen te vluchtig aan voorbij wordt gegaan. De ruimdenkende geest van Slaats observeert met kritische toon, de vertaalslag die ze maakt biedt een vernieuwend perspectief ….